Rajmund Giersz

Urodził się w roku 1937 w Mińsku Mazowieckim.
Współpracując i wymieniając doświadczenia z profesorami wyższych szkół artystycznych w Polsce i innymi artystami na świecie rozwijał swój talent malarski.
Za pomocą symbolicznych postaci ludzkich, którymi posługuje się w swoim charakterystycznym malarstwie, wyraża zauroczenia, lęki, obsesje i skojarzenia, przekłada to na dokonania w sztuce.
Zamówienia, które realizuje zaskakują odbiorcę inwencją twórczą.
Malarstwo Giersza otwiera nowe, inne możliwości postrzegania naszego życia.
Dokonania tego artysty zostawiają w nas piętno, zmieniają, dają początek prądom, które do tej pory w nas nie istniały.
Prace artysty znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą


Rajmund Giersz - Udręka i ekstaza
Rajmund Giersz - Plaża w Antibes
Rajmund Giersz - Pierwsza miłość
Rajmund Giersz - Barwność marzeń
Rajmund Giersz - Karnawał pod wieżą EifflaCopyright 2002-2012 www.marszand.pl - Internetowy Katalog Artystów